سه شنبه, 01 آبان, 1397
TUESDAY, October 23, 2018
تعرفه ها
مجموعه های اسکی دیزین و شمشک
تعرفه های سال 1395
مبلغ قابل پرداخت (ریال)شرحردیف
000 190 1بليط روزانه دیزین (چهارشنبه تا جمعه و روزهاي تعطيل) :1
000 990بليط روزانه دیزین (شنبه تا سه شنبه) :2
000 490بلیط گردشگری غیر اسکی باز دیزین (روزهای تعطیل) : 3
000 380بلیط گردشگری غیر اسکی باز دیزین (روزهای عادی) : 4
000 500بليط روزانه شمشک (شنبه تا چهارشنبه) :5
000 650بليط روزانه شمشک (پنجشنبه، جمعه و روزهای تعطیل) :6
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved