دوشنبه, 26 آذر, 1397
MONDAY, December 17, 2018
شنبه 04 آذر
بررسی وضعیت پیست شمشک با حضور نماینده مردم تهران در مجلس
بررسی وضعیت پیست شمشک با حضور نماینده مردم تهران در مجلس
مدیر مجموعه های اسکی و اعضای شورای شهر شمشک و دربندسر با نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی، جلسه خانم "سیاوشی" نماینده مردم تهران با اعضای شورا شهر شمشک و دربندسر و "دوستی" مدیر مجموعه های اسکی، روز چهارشنبه اول آذرماه برگزار شد.
در این نشست که "گودرزی" نماینده شرکت توسعه و "شمشکی" مسئول پیست شمشک نیز حضور داشتند، بحث و مذاکراتی در خصوص مسائل مختلف مجموعه اسکی شمشک با نماینده مجلس صورت گرفت.تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved