دوشنبه, 26 آذر, 1397
MONDAY, December 17, 2018
چهار شنبه 17 آبان
ادامه روند استاندارسازی ایستگاه تله سیژ آفتاب در پیست شمشک در آبان ماه
ادامه روند استاندارسازی ایستگاه تله سیژ آفتاب در پیست شمشک در آبان ماه
عملیات استانداردسازی الزامات بازرسي اداره استاندارد در پيست آفتاب شمشك ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی، رضا دوستی مدیر مجموعه در ادامه بازدیدهای منظم از پیست های دیزین و شمشک، سه شنبه 16 آبان از روند آماده سازی و استاندارسازی پیست شمشک بازدید نموده و نکاتی را در خصوص تسریع امور و پیشرفت هر چه بهتر پیش از شروع فصل جدید، متذکر شد.

هم اکنون ادامه روند استاندارسازی و ایمن سازی سیستم های بالابرها، باز نمودن تمامی صندلی های تله سی یژ به منظور بافت و تعمیر کابل بالابر و آمادگی جهت تست غیر مخرب دستگاه ها با جدیت در حال انجام است.

همچنین تهیه، ساخت و نصب سیستم میراکننده دستگاه بالابر آفتاب توسط مجری طرح نیز صورت پذیرفت.تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved