دوشنبه, 26 آذر, 1397
MONDAY, December 17, 2018
چهار شنبه 16 اسفند
بازديد مدير حراست شركت توسعه از مجموعه اسکی شمشك
بازديد مدير حراست شركت توسعه از مجموعه اسکی شمشك
مدير حراست شركت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور از مجموعه اسکی شمشك بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی، "شهرابی" مدير حراست شركت توسعه چهارشنبه 16 اسفندماه به همراه "محمودي" و "مقیمی" مديران حراست مجموعه های ورزشی آزادي و اسكي از پیست شمشك بازدید کردند.

در حین اين بازديد "شمشكي" مسئول پیست، توضيحاتي را در خصوص وضعیت پيست ارائه نمود.تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved