چهار شنبه 21 فروردین ارسال محموله کمک رسانی ساکنین و کارکنان پیست شمشک به سیل زدگان لرستان  
   
  محموله جدید کمک های مردمی از طرف ساکنین و کارکنان پیست بین المللی شمشک به مناطق سیل زده استان لرستان ارسال شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی، در ادامه کمک های خیرخواهانه اهالی ورزش، طی هفته جاری و به همت ساکنین و کارکنان پیست اسکی شمشک، کمک های مردمی غیر نقدی شامل مواد غذایی، مواد بهداشتی و پوشاک به مناطق سیل زده لرستان ارسال گردید.

امید است با این اقدام توانسته باشیم گام کوچکی در جهت همدردی و همدلی با هموطنان عزیزمان در شهرها و روستاهای سیل زده برداشته باشیم.