دو شنبه 26 فروردین پایان فصل پیست شمشک  
   
  یست اسکی شمشک به فعالیتش در فصل جاری پایان داد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی، با اعلام رضا دوستی مدیر مجموعه، علیرغم بارش مناسب برف طی هفته های اخیر، فعالیت این پیست بین المللی در فصل اسکی ۹۷-۹۸ به اتمام رسید.

مسدود شدن مسیر دسترسی و خطرات ناشی از ریزش سنگ در چندین نقطه پرخطر در طول مسیر و همچنین کمبود برف مطلوب در نقاط پایینی، از جمله مواردی بود که منجر به تصمیم گیری در خصوص پایان فصل این پیست شد.

گفتنی است پیست دیزین همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.