شنبه 14 مهر بارش اولین برف پاییزی امسال در دیزین  
   
 
برف پاییزی دیزین را سپید پوش کرد.
به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی، پیش از ظهر شنبه برف شدید پاییزی در دیزین بارید.
بر اساس این گزارش، دمای دیزین هم اکنون ۱۱ درجه بالای صفر است، بیشینه دما ۱۱ درجه و سرعت وزش باد ۱۱ کیلومتر بر ساعت است.
طبق پیش بینی هواشناسی، بارش برف به صورت پراکنده طی یکی دو روز آینده نیز ادامه خواهد داشت.