یک شنبه 23 دی نتایج چهارمین دوره مسابقات شهرنشینان و قهرمانان دیزین  
   
  چهارمین دوره مسابقات شهرنشینان و قهرمانان جام کیا گالری شنبه 22 دی ماه در پیست اسکی دیزین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی، در پایان این مسابقات نتایج ذیل بدسه آمد:

◀ جوانان پسر:
🥇روهام صبا
🥈سید علی صید
🥉 اسماعیل ساوه شمشکی

◀ جوانان دختر:
🥇دنیا طبری
🥈نازنین مقدید
🥉پارمیس فاتحی منش

◀شهرنشینان پیشکسوتان:
🥇مهدی مقدسیان
🥈علی مشهد
🥉ایرج کبیری

◀ شهرنشینان پسر:
🥇فرید معمار زاده
🥈سیاوش آقا محمد
🥉بهزاد بختیاری

◀ شهرنشینان دختر:
🥇آناهیتا پارسا
🥈آیلار مهرآیین
🥉نیلوفر خرمی