شنبه, 31 فروردین, 1398
SATURDAY, April 20, 2019
سه شنبه 29 خرداد
بازدید مهندس کریمی به همراه معاون عمرانی استاندار تهران از پیست شمشک


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved