یکشنبه, 01 مهر, 1397
SUNDAY, September 23, 2018
سه شنبه 29 خرداد
بازدید مهندس کریمی به همراه معاون عمرانی استاندار تهران از پیست شمشک


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved