دوشنبه, 28 خرداد, 1397
MONDAY, June 18, 2018
دو شنبه 07 خرداد
طبیعت زیبای پیست دیزین در خرداد ماه
عکاس : محمدرضا جهانشاهلو


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved