پنج شنبه, 24 آبان, 1397
THURSDAY, November 15, 2018
سه شنبه 29 خرداد
بازدید سرزده مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی از دیزین


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved