پنج شنبه, 30 فروردین, 1397
THURSDAY, April 19, 2018
دو شنبه 13 دی
بازگشایی رسمی پیست دیزین (2 دی 95) - 2


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved