چهارشنبه, 09 مهر, 1399
WEDNESDAY, September 30, 2020


آب و هوا
سروش
نقشه پیست دیزین
نقشه پیست شمشک
سایر اخبار
سه شنبه 11 شهریور - بازدید سرپرست جدید فدراسیون اسکی از پیست دیزین
سه شنبه 04 شهریور - آماده هستیم تا پیست دیزین را بخش خصوصی واگذار کنیم
یک شنبه 02 شهریور - فراخوان مجدد واگذاری بهره برداری پیست اسکی دیزین برای سه سال
سه شنبه 31 تیر - چهار رئیس و سرپرست فدراسیون های ورزشی با مدیرعامل شرکت توسعه دیدار وگفتگو کردند
شنبه 21 تیر - لزوم تسریع بازگشایی محور شمشک به دیزین
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved