شنبه, 29 دی, 1397
SATURDAY, January 19, 2019


آب و هوا
سروش
نقشه پیست دیزین
نقشه پیست شمشک
سایر اخبار
چهار شنبه 26 دی - انتخابات کمیته انضباطی کارکنان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
چهار شنبه 26 دی - تاکید بر برگزاری دوره های آموزشی/ کنترل ترافیک در ورودی ها/ رعایت احترام اعضا و بهره برداران
چهار شنبه 26 دی - بررسی منابع انسانی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
چهار شنبه 26 دی - پیست اسکی کوهرنگ فعال شد
چهار شنبه 26 دی - تصویب منشور اخلاقی کارکنان و بهره برداران مجموعه های تابعه
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved