یکشنبه, 27 اسفند, 1396
SUNDAY, March 18, 2018


آب و هوا
تلگرام
نقشه پیست دیزین
نقشه پیست شمشک
سایر اخبار
دو شنبه 07 اسفند - نتایج روز نخست لیگ اسکی صحرانوردی در شمشک
دو شنبه 30 بهمن - نکات ایمنی مهم در اسکی کودکان
دو شنبه 30 بهمن - دیزین میزبان مسابقات آلپاین پارالل "کیاگالری "
شنبه 28 بهمن - تداوم بارش پراکنده برف در دیزین طی هفته جاری
شنبه 28 بهمن - تعطیلی موقت پیست دیزین به خاطر مه شدید/ تعطیلی سه شنبه از سوی فدراسیون هنوز اعلام نشده است
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved