دوشنبه, 27 اسفند, 1397
MONDAY, March 18, 2019


آب و هوا
سروش
نقشه پیست دیزین
نقشه پیست شمشک
سایر اخبار
دو شنبه 27 اسفند - تاکید مهندس کریمی بر رعایت حق و حقوق کارکنان بهره بردار و پیمانکاران مجموعه های تابعه
دو شنبه 27 اسفند - دیدار مستقیم کارکنان و بهره برداران با مهندس کریمی
دو شنبه 27 اسفند - تقدیر از بازنشستگان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
دو شنبه 27 اسفند - آخرین نشست وزیر ورزش و جوانان با معاونین، مدیرعامل شرکت توسعه و روسای فدراسیون‌ها در سال 97
دو شنبه 27 اسفند - بررسی تعریض مسیر غربی مجموعه ورزشی انقلاب
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved