دوشنبه, 04 بهمن, 1395
MONDAY, January 23, 2017

آب و هوا
تلگرام
نقشه پیست دیزین
نقشه پیست شمشک
سایر اخبار
چهار شنبه 29 دی - با حضور مدیرعامل شرکت توسعه صورت می گیرد/ جلسه بررسی بهره برداری پیست دیزین
سه شنبه 28 دی - بازدید مهندس مدبر از ورزشگاه 19 مهر بجنورد و دیدار با استاندار خراسان شمالی
سه شنبه 28 دی - در اتفاق اخیر دیزین به هیچ کسی آسیب وارد نشد
سه شنبه 28 دی - نتایج روز نخست رقابت‌های بین المللی اسکی معلولان
سه شنبه 28 دی - راهکارهای حضور قدرتمند ایران در عرصه بازارهای رقابتی محصولات ورزشی
تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved