شنبه, 29 دی, 1397
SATURDAY, January 19, 2019
دو شنبه 21 خرداد
بررسی استانداردسازی، مشکلات فنی و عمرانی پیست دیزین
بررسی استانداردسازی، مشکلات فنی و عمرانی پیست دیزین
در جلسه ای در استانداری البرز صورت گرفت
با حضور مسئولان مربوطه در استانداری البرز، مسائل مربوطه به پیست اسکی دیزین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مجموعه های اسکی، صبح دوشنبه 21 خردادماه با حضور "شفقی" معاون استاندار و فرماندار کرج، "دوستی" مدیر مجموعه های اسکی دیزین و شمشک، "غفرانی" مدیرکل ورزش و جوانان استان و "شکراللهی" مدیر کل استاندارد استان، موارد مربوط به استانداردسازی، مشکلات فنی و عمرانی در پیست اسکی دیزین بررسی شد.

این نشست از ساعت 8:30 در دفتر معاونت عمرانی استاندار البرز آغاز شد.تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved