دوشنبه, 26 آذر, 1397
MONDAY, December 17, 2018
دو شنبه 14 اسفند
تاکید مهندس کریمی بر ترویج فرهنگ درختکاری و حفظ محیط زیست در مجموعه های ورزشی
تاکید مهندس کریمی بر ترویج فرهنگ درختکاری و حفظ محیط زیست در مجموعه های ورزشی
همزمان با 15 اسفند، روز درختکاری؛
مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی بر ترویج فرهنگ درختکاری و حفظ محیط زیست در مجموعه های ورزشی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توسعه، با تاکید مهندس کریمی مبنی بر ترویج و اجرای فرهنگ درختکاری و همچنین حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، مراسم روز درختکاری با حضور وی و مدیران و کارکنان مجموعه های ورزشی، سه شنبه 15 اسفندماه در مجموعه های تحت پوشش شرکت توسعه برگزار خواهد شد.

کاشت نهال های متعدد و مختلف به مناسبت روز درختکاری در کلیه مجموعه های ورزشی تحت پوشش از جمله آزادی و انقلاب، از مهمترین برنامه های شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در هفته منابع طبیعی به شمار می رود.تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved