چهارشنبه, 05 تیر, 1398
WEDNESDAY, June 26, 2019
دو شنبه 07 خرداد
بازدید استاندار البرز از پیست اسکی دیزین
عکاس : محمدرضا جهانشاهلو


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved