چهارشنبه, 05 تیر, 1398
WEDNESDAY, June 26, 2019
یک شنبه 06 خرداد
توزیع افظار آسمانی در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
عکس: حسین حاجیلو


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved