دوشنبه, 27 اسفند, 1397
MONDAY, March 18, 2019
سه شنبه 05 دی
وضعیت برف پیست های دیزین و شمشک پس از بارش دوشنبه 4 دی
عکس : امید انوری پور - محسن گودرزی


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
026-35215041-4 (پیست دیزین)
021-26527445 (پیست شمشک)
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved