دوشنبه, 28 خرداد, 1397
MONDAY, June 18, 2018
چهار شنبه 08 دی
وضعیت خوب برف در دیزین (6 دی 95)


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved