شنبه, 29 دی, 1397
SATURDAY, January 19, 2019
سه شنبه 11 دی
مسابقه راگبی روی برف برای اولین بار در ایران
پیست دیزین
دوشنبه 10 دی 97


تهران - بزرگراه نیایش - مجموعه ورزشی انقلاب
ساختمان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور
دفتر مدیریت مجموعه های اسکی
021 - 2307 92 77
©2017 Ski Complexes, All Right Reserved